پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

معارفه ابراهیمی رئیس جدید حوزه قضائی بخش چهاردانگه

0

 

با حضور سید ناصر احمدی معاون منابع انسانی وفرهنگی دادگستری استان مازندران،علی اکبر ابراهیمی به عنوان رئیس جدید این حوزه قضائی معرفی و ازخدمات حسنی رئیس پیشین حوزه قضائی چهاردانگه تقدیر شد.

به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران،سیدناصر احمدی درسخنانی گفت:ماهیت کاردردستگاه فضایی چه دربخش قضایی وچه دربخش اداری بسیارمهم است ورفتار وعملکرد ما باید به گونه ای باشد که شاکی ومتهم یا خواهان وخوانده فارغ از نتیجه حکم از نوع برخورد ورفتار ما رضایت داشته باشند.

وی حسن رفتار ،توجه به مشکلات مردم هرمنطقه وتلاش دربرقراری صلح وسازش بین اصحاب پرونده را بسیارمهم برشمرد وگفت: گاه پرونده ای به ظاهر مختومه می شود اما چون با صلح وسازش نبوده وتنها حکم صادرشده اثرات حکم همچنان باقی است زهمان پرونده مختومه چندین مورد تازه ای بعدها به صورت پرونده وارد دستگاه قضایی می شود واینجاست که اهمیت صلح وسازش مشخص می شود.

معاون منابع انسانی وفرهنگی دادگستری استان استفاده از ظرفیت های بومی منطقه ای هر شهر را مورد توجه قرارداد واظهارداشت:درمناطق کوچک مانند کیاسرمی توان ازظرفیت بزرگان وریش سفیدان درپیشگیری از بسیاری منازعات وهمچنین ایجاد صلح وسازش دربسیاری ازاختلافات استفاده کرد ونباید ازاین ظرفیت مهم غافل شد.

احمدی همچنین با اشاره به ضرورت واهمیت پیشگیری از وقوع جرم گفت: یکی ازوظایف مهم دستگاه قضایی پیشگیری ازوقوع جرم است اما دستگاه قضایی به تنهایی نمی تواند دراین امر موفق یاشد تعامل وارتباط سازنده میان دادگستری ودستگاههای مختلف می تواند ازبروز بسیاری مسائل منطقه ای،جرائم وآسیب های اجتماعی پیشگیری کند .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.