پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

قطعی | ️نتیجه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس در حوزه انتخابیه ساری و میا‌ندورود

نتیجه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ساری و میا‌ندورود اعلام شد. ‎

0

به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، روابط عمومی فرمانداری شهرستان ساری طی پیامی نتیجه قطعی دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ساری و میاندرود را اعلام کرد. متن پیامروابط عمومی فرمانداری ساری:

در اجرای ماده ۲۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۹۵ آیین نامه اجرایی آن به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه ساری و میاندورود می رساند که انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ در حوزه انتخابیه ساری و میاندورود برگزار شد جمع آرای مأخوذه صحیح ۱۸۶۱۰۵ بود که اشخاص زیر به ترتیب:


۱ – خانم عالیه زمانی کیاسری نام پدر مصطفی دارای ۵۵۴۳۲ رأی
۲- آقای علی بابائی کارنامی نام پدر عیسی دارای ۵۰۳۱۷ رأی
۳- آقای عبدالرضا بابائی نام پدر رضا دارای ۴۵۹۹۲ رأی
٤ – آقای منصور علی زارعی کیاپی نام پدر حسین دارای ۲۱۷۱۹ رأی
ه – آقای علی اصغر یوسف نژاد نام پدر محمد دارای ۲۰۶۲۱ رأی
۶- آقای حسین صیادنیا نام پدر عزیزاله دارای ۱۲۴۸۶ رأی
۷- آقای سیدحسین حسینی نام پدر سید شریف دارای ۸۲۸۲ رأی
۸-آقای کوروش یوسفی ساداتی نام پدر دوستعلی دارای ۸۱۹۷ رای
۹ – آقای میلاد بنکدار گلخورانی نام پدر ابوالحسن دارای ۶۷۱۹ رأی
۱۰ – آقای احمد غلامی قادی نام پدر غلامعلی دارای ۵۳۵۷ رأی
۱۱ – آقای سید حبیب اله شریفی نام پدر سید اسداله دارای ۳۷۶۵ رأی
۱۲ – آقای یونس آزرده ملک آبادی نام پدر یوسف دارای ۳۱۱۹ رأی
۱۳ – آقای محسن غلام نژاد نام پدر عطااله دارای ۲۲۱۱ رأی
١٤ – آقای علی اکبر دارابکلائی نام پدر صفر دارای ۲۰۷۲ رأی
۱۵ – آقای عابس نصیری نام پدر ناصر دارای ۲۰۰۴ رأی
١٦ – آقای سید محمد موسوی سنگدهی نام پدر محمدرضا دارای ۱۷۶۰ رأی
۱۷ – آقای محمد علی لیالی نام پدر علی دارای ۱۶۲۵ رأی
۱۸ – آقای سیداحمد شجاعی نام پدر سیدحسن دارای ۱۵۷۸ رأی
۱۹ – آقای هادی پیش بهار نام پدر اسمعیل دارای ۱۵۴۴ رأی
۲۰ – آقای زیدالله کاظمی میانرودی نام پدر جعفر دارای ۱۵۱۱ رأی
۲۱ – آقای حسن سلطان پناه نام پدر جمشید دارای ۱۳۲۸ رأی
۲۲ – آقای محمد سلیمانی و رکی نام پدر گز علی دارای ۱۲۵۲ رأی
۲۳ – آقای عمار ذوالفقاری ملک آبادی نام پدر رحمن دارای ۱۱۵۸ رأی
٢٤ – آقای علی غلامیان صلاحی نام پدر محمد دارای ۱۰۰۰ ا رأى
٢٥ – خانم روفیا رحمانی خانقاهی نام پدر بهرام دارای ۹۸۷ رأی
٢٦ – آقای بهرام یزدان پناه اسر می نام پدر محمد دارای ۹۳۴ رأی
۲۷ – آقای موسی الرضا کام جو نام پدر حسینعلی دارای ۶۹۵ رأی
۲۸ – آقای جواد اصغری قاجاری نام پدر منوچهر دارای ۶۳۵ رأی
۲۹ – آقای محسن زندی نام پدر حسین دارای ۶۲۸ رأی
۳۰- آقای عباس طیبی سود کلائی نام پدر اسمعیل دارای ۶۲۳ رأی
۳۱ – خانم فائزه غلامی نام پدر جمشید دارای ۶۲۳ رأی
۳۲ – آقای علی زمان میرآبادی نام پدر اصغر دارای ۶۱۸ رأی
۳۳ – آقای حسین شهریاری نام پدر علی دارای ۶۰۶ رأی
٣٤ – آقای مهدی آهنگری نام پدر محمد دارای ۵۵۷ رأی
۳۵ – آقای سیداکبر ساداتی بالادهی نام پدر سید حسین دارای ۵۳۲ رأی
٣٦ – آقای جعفر رشیدیان زرینی نام پدر صفر دارای ۵۰۳ رأی
۳۷ – خانم شهربانو پریچهره نام پدر ابراهیم دارای ۴۹۷ رأی
۳۸ – خانم مهدیه باقری قاجاری نام پدر کرامت دارای ۴۹۰ رأی
۳۹ – آقای سید شجاع موسوی الندانی نام پدر میر قربان دارای ۴۵۷ رأی
٤٠ – آقای علی محمودی نام پدر محمد علی دارای ۴۱۴ رأی
٤١ – آقای میلاد بادله نام پدر علی دارای ۳۹۴ رأی
٤٢ – آقای جابر نجفی کرسامی نام پدر علی دارای ۳۸۱ رأی
۴۳- آقای یونس رحمانی نام پدر رحمت دارای ۳۶۶ رأی
٤٤ – آقای حسن عبدی نام پدر خلیل اله دارای ۳۳۲ رأی
٤٥ – خانم فائقه غلامی نام پدر جمشید دارای ۳۰۹ رأی
۴۶ – آقای محمدعلی خدابخشی صاحبی نام پدر رجبعلی دارای ۳۰۷ رأی
٤٧ – آقای علی بی طالبی نام پدر محمد دارای ۲۸۰ رأی
٤٨ – آقای مجتبی امامی نام پدر رحمن دارای ۲۲۷ رأی ٤٩ – آقای اسدالله مطلبی نام پدر عبدالعلی دارای ۲۲۴ رأی
۵۰ – آقای عبدالهادی رحمانی نام پدر محمد دارای ۲۱۳ رأی
۵۱ – آقای علیرضا جرگانی تیلکی نام پدر ناصر دارای ۱۷۰ رای
۵۲ – خانم بدری هاشمی نسب نام پدر رضا دارای ۱۶۲ رأی
۵۳ – آقای محسن بهشتی نام پدر نصرت اله دارای ۱۵۲ رأی
٥٤ – آقای رضا شیرزاد چناری نام پدر معصومعلی دارای ۱۴۵ رای
۵۵- آقای رضی رفاه کار نام پدر علی اصغر دارای ۱۴۵ رأی
٥٦ – آقای سید مصطفی رحیمی نام پدر سید مصطفی دارای ۱۲۲ رای
۵۷ – آقای ابراهیم حبیب زاده شیخ نام پدر علی اصغر دارای ۱۳۷ رأی
۵۸ – آقای محمودرضا خورشیدیان نام پدر رمضانعلی دارای ۱۳۶ رأی
 ۵۹ – آقای عباس حیدری نام پدر حیدر دارای ۱۳۳ رأی
٦٠ – آقای موسی کولائیان نام پدر مهدی دارای ۹۳ رأی
۶۱- آقای قاسم عابدی طالب قشلاقی نام پدر سلطانعلی دارای ۷۴ رأی
۶۲ – آقای غلام رضا مقامی راد نام پدر منصور دارای ۵۱ رأی
۶۳ – آقای علی اکبر پوراحمدنژاد نام پدر رجبعلی دارای ۳۲ رأی
می باشند.
اینک در اجرای ماده ۸۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه در محل فرمانداری شهرستان ساری برای قبول شکایات آماده می باشد.
در ضمن به استناد تبصره های ۱، ۲ و ۳ ماده مذکور کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند میتوانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذرای شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند و شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی نام ،پدر ،شغل نشانی کامل شماره تلفن( در صورت داشتن تلفن ) و اصل امضای شاکی را داشته
باشد.
هم چنین در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.