پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

فونداسیون فتنه برای ساری کُشی/ دکتر حسین اسلامی

حالا شهرسازی و شهربازی در جاده کیاسر هم دارد اوج می گیرد! حالا مرز بین شهرها و دعوای بین شهری این جاده را چه باید کرد؟ این سایتهای خبری هم برای مشتری سازی به این فتنه دامن می زنند! تا یک مطلب بنویسی، دنیای کامنتها با فحشهای آبدار را خروار خروار می نویسند، این کامنت بازی را سایتهای خبری محلّی یک دکان برای بازار گرمی خودشان ساختند! از چپ و راست ناسزا و تهمت و زیر سوال بردن پدر و مادر و اجداد نویسنده است که

1

 

فونداسیون فتنه برای ساری کشی – پی ریزی شهر/ (مطالب داخل ( ) از سایت چهاردانگه ساری و برای اطلاعات بیشتر خوانندگان گرامی نوشته شده است). دیروز بود که بعضی از نمایندگان ساری منت گذاشتند برای قدردانی از سارویها که به آنها رأی داده بودند، (شهرستان) میاندورود اختراع کردند، امروز بعضی از این بزرگان مجلسی منّت گذاشتند، کمک کردند برای چهاردانگه ایها مجتمع فرهنگی و حسینیه جداگانه در ساری ساختند، فردا دودانگه ایها در رقابت با چهاردانگه ایها حسینیه مستقل می خواهند. فعلاً مسابقه شد.

 

هر روز یک شهر و شهرستان جدید می سازند، اگر به این بازی پایان ندهند، دیر نخواهد بود که شاهد حسینیه های دهستانهای اطراف در ساری خواهیم بود، و این کار یعنی همان تخم تفرقه و چند دستگی و پی ریزی فتنه که به نفع هیچ کس جز رأی سازی برای نمایندگان و یک راه و رسم نامیمون برای کاندیداهای دوره های بعد مجلس بشود، نیست. اینجا که مشهد نیست!

 

 Sari Eslami 1

دکتر حسین اسلامی رئیس مرکز ساری شناسی/ عکس: عین اله آزموده- 1388

 

این فونداسیون فتنه در ساری، زمان آقای رئیس جمهور قبلی (آقای دکتر محمود احمدی نژاد) ریخته شد. این فونداسیون فتنه زمان آقای هاشمی (آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور اسبق) با پاره پاره کردن استان مازندران و استان سازیها ریخته شد. پانزده درصد از جمعیّت کل مازندران در غرب ساکن هستند، چه بساطی در دولت قبلی که براه نیفتاد؟ آخ که رحیم خان (مهندس اسفندیار رحیم مشاعی رئیس دفتر رئیس جمهور احمدی نژاد) چه نقشه ها که نکشیده بود! گرچه این بازی برای کل مازندران آب نشد، امّا برای بعضیها نان و آب هم شد.

 

حالا آنها که دلشان برای مازندران می سوزد، از ترس اوج گیری دوباره فتنه، دست پاچه هم می شوند، حالا ما شرق مازندران را داریم ساکت و آرام و نجیبانه دم فرو بستند، تا کی پدر آمرزیده (ای) دیگر بیاید و آتش آنجا را روشن کند! خدا می داند!

 

حالا این بازی رأی سازی در ساری به جاهای باریک دارد کشیده می شود. حالا ما گرفتار شدیم این اذان را که می شنویم، بگوئیم اذان ساری است یا اذان میاندورد! و اگر خدای ناکرده اشتباه کنیم و مرز ساری و میاندورود را لگد کنیم زبانمان را بعضیها از حلق بیرون می آورند. حالا ساری را شیر بی یال و دم و اِشکم کرده اند، و باز ساری باید ساکت بنشیند و هر روز شاهد مرگ خود باشد که به شال کلاه کسی بر نخورد که بگویند مرکز استان نشینان دارند حق کُشی می کنند! این آتش فتنه و این فوندانسیون فتنه را آنهائی که خود را دلسوزترین آدم برای مردم می دانند درست کردند. این بازی در جاده فرح آباد هم جان گرفت! شهرها یکی بعد از دیگری زائیده می شوند! فردا دعوای شهرهای جاده فرح آباد را چه کسی می خواهد سامان بدهد؟

 

حالا شهرسازی و شهربازی در جاده کیاسر هم دارد اوج می گیرد! حالا مرز بین شهرها و دعوای بین شهری این جاده را چه باید کرد؟ این سایتهای خبری هم برای مشتری سازی به این فتنه دامن می زنند! تا یک مطلب بنویسی، دنیای کامنتها با فحشهای آبدار را خروار خروار می نویسند، این کامنت بازی را سایتهای خبری محلّی یک دکان برای بازار گرمی خودشان ساختند! از چپ و راست ناسزا و تهمت و زیر سوال بردن پدر و مادر و اجداد نویسنده است که همه مرده های او را از قبر در می آورند! مگر فتنه غیر از این است که بین مردم تفرقه و چند دستگی و دشمنی و کینه و عداوت درست کنند؟ که آشکارا با افتخار دارند این فتنه گری را می کنند و منّت به مردم می گذارندکه ما بودیم این کار را کردیم! دعوا بین آنها می شود که تمام سهم این فتنه گری مال فلان کس است، نه بهمان کس! اصلاً پنهان نمی کنند که چه بر سر مردم و شهر و دیارشان آورده اند! روستا را به شهر تبدیل کردن هیچ شاهکاری نیست! هیچ خدمتی به مردم آن روستا نیست، اگر از نظر اداری و تقسیم بودجه و سهم خواهی و ارث بری است که راه نجات بن بست و نابسامانی و عقب ماندگی این بازی نیست.

سیستم اداری و تشکیلاتی بیمار است؛ آنرا باید معالجه کرد. کم مانده بود که این وزیر کشور ( منظور آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم که در 17 مهر 1393 به کیاسر و ساری و … سفر کرده بودند و نقدهایی جدی به این سفر وارد شده است) یک فتنه دیگر بین مازندران و مازندران شرقی بر سر میانکاله بسازد، نمی دانم چه شد؟ آتش زیر خاکستر است یا هنوز فتنه گران را یک خوراک چرپ و نرم است تا هنگام انتخابات آتش به پا کنند؟ (منطقه حفاظت شده حیات وحش شبه جزیره میانکاله در شمال بهشهر و گلوگاه و نزدیک ساحل دریای مازندران که بخش کوچکی از آن در استان گلستان واقع هست).

الهی ژان ژاک روسو عذاب ببینی که این تفکیک قوا را خلق کردی که ما از این قوّه مقنّنه از روز اوّل تا حال خیر ندیدیم، نمیدانم که این قوه مقنّنه قاتُق نان ما هست یا قاتل جان ما؟ (ژان ژاک روسو. متفکر سوئیسی. زادهٔ ۲۸ ژوئن ۱۷۱۲ – درگذشتهٔ ۲ ژوئیه ۱۷۷۸)

تازگیها این شوراها هم توی این بازی افتادند، اوّل دست گرمی و برای تمرین به شورا می روند، بعد سر از مجلس در می آورند. شما را به حضرت عباس قسم! یعنی من چگونه باور کنم که حقوق چهار سال شورا، صد میلیون تومان نمی شود؟ حقوق چهار سال یک نماینده مثلاً صد و پنجاه میلیون تومان! خوب، پس هزینه های میلیاردی از کجا می آید؟ توده ی مردم که موقع انتخابات شام و ناهار می خورند، سیم کارت می گیرند، پس کدام معجزه است و این معجزه در کجاست که زمان انتخابات اینهمه ورود به شوراها ترافیک سنگین دارد؟ اینهمه داوطلب زیاد است؟ اینهمه کور کُشم می کنند! برای اینکه یک ساعت تبلیغات را زودتر شروع کنند، چه قیامتها که بر پا نمی شود! بابا، توی این مملکت چه خبره؟

گوش کی را دارند می برند؟ سر کی دارند شیره می مالند؟ بابا، به خدا قسم ما تا دیروز که این نماینده ها و این دولت و مجلس، این سازهای شهر و شهرسازی را کوک نکرده بودند با تمام مردم سورک، جویبار، مردم جاده فرح آباد، مردم جاده کیاسر، با هم یک خانواده بودیم. حرمت هم را داشتیم، بگو مگو نبود، بی احترامی نبود، مرز بندی نبود. خدایا تو به داد ما برس، بخدا قسم این فتنه و این بازی خطرناک که در حقیقت ساری کُشی است، فردا دامن شما را خواهد گرفت! به شما هم سرایت خواهد کرد! ساری کُشی نکنید، مازندران کُشی نکنید، این بازی با آتش است! دامن همه را خواهد گرفت! حتماً در شهرهای دیگر هم از این بازیها سر گرفته است.

 

بگو مگو و مرزبندی و طایفه بازی و قبیله بازی، شهربازی و شهرستان بازی عاقبت به خیری ندارد. اگر می خواهید یک روستا و یک منطقه را از نظر اداری ارتقاء بدهید، منافع مردم را و تمام جوانب را در نظر بگیرید، دو تا گاو زیر پای رئیس جمهور نکشید که یک شهرستان بسازید. ساخت و پاخت با وزارت کشور نکنید که اگر اینجا که شهر است شهرستان بشود، رأی مثبت به دولت تضمینی است. اگر استان سازی می کنید از کیسه مردم استان دیگر خرج نکنید! مردم یک استان را ذلیل نکنید تا چند نفر صاحب منصب از ریاست، به مدیر کلی و از فرمانداری به استانداری برسند.

 

منافع ملّی را و خدا را در نظر بگیرید، یک منطقه را به جزیره جزیره تبدیل نکنید! فتنه نکنید که باز خودتان نقش پلیس خوبه را بازی کنید! بس کنید! خدا شما را می بیند. ساری کُشی و مازندران کُشی را بس کنید.

حسین اسلامی ساروی –  ۱۹ آبان ۱۳۹۳

…………………………………………………………………….

چهاردانگه ساری: با سپاس از جناب دکتر اسلامی، شخصیت برجسته و دلسوز فرهنگی ساری و استان مازندران بخاطر دغدغه های همیشگی شان نسبت به مازندران و موضوعات فرهنگی و اجتماعی آن.

ذکر این نکته ضروری است که نسبت به بیانات جناب اسلامی در این یادداشت و آنجایی که مربوط به کیاسر و چهاردانگه میباشد، نقد و انتقادات جدی وارد می باشد. زیرا 9 سال است که مردم مظلوم کیاسر و چهاردانگه هر صبح و شام شان را با بوی تعفن زباله های ساروی ها شروع کرده و به پایان می رسانند، روستاها بخاطر نداشتن بودجه و امکانات خالی از سکنه شده، بیکاری روز به روز بیشتر گسترش می یابد و شهرنشینان و مدیران ساروی کمترین توجه ای به آبادانی کیاسر و چهاردانگه ندارند و ده ها درد و گله و شکایت و … ولی هرگز جناب ایشان به طور قاطع – آنگونه که در این یادداشت در باره ساری نگاشته اند – به چهاردانگه التفات نفرموده اند و حالا که فقط زمزمه تقاضای شهرستان شدن چهاردانگه به عنوان اعتراضی مدنی در مقابل بی توجهی مدیران استان مازندران به گوش می رسد، ایشان دست به قلم برده و …..

امیدواریم بتوانیم در باره یادداشت جناب دکتر اسلامی و به زودی نقدی در سایت چهاردانگه ساری منتشر نماییم.

 

1 نظر
  1. اصغری می گوید

    بعید می‌دانم شهرستان شدن چهاردانگه بتواند جلوی ورود زباله را بگیرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.