پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

ضرورت احداث باغ سیاه ریشه در زمین های شیبدار

احداث باغ سیاه ریشه در زمین های شیبدار سبب جلوگیری از فرسایش خاک با توجه به پوشش نامناسب گیاهی و شیب زمین که منجر به خروج خاک های مرغوب زراعی از زمین و خسارت جاری شدن سیلاب ها می شود، خواهد شد.

0

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، طهمورث قاسم نژاد درباره احداث باغات سیاه ریشه در زمین های شیبدار و اهمیت تغییر الگوی کشت گفت: با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، یکی از مهم ترین اهداف این طرح، حفظ منابع آب و خاک و جلوگیری از هدر رفت آب های سطحی و هدایت و استفاده بهینه از روان آب های ناشی از بارش های فصلی است.

 

وی ادامه داد: احداث باغ سیاه ریشه در زمین های شیبدار سبب جلوگیری از فرسایش خاک با توجه به پوشش نامناسب گیاهی و شیب زمین که منجر به خروج خاک های مرغوب زراعی از زمین و خسارت جاری شدن سیلاب ها می شود، خواهد شد.

 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری افزود: ورود عرصه های کم بازده به چرخه تولید جهت افزایش بهره وری با هدف جلوگیری از مهاجرت با ایجاد اشتغال پایدار و ارتقاء حداقل ۳ تا ۴ برابری درآمد کشاورزان از اهداف مهم تغییر الگوی کشت در زمین های شیبدار است.

 

قاسم نژاد خاطرنشان کرد: بهره برداران برای احداث باغ سیاه ریشه در زمین های شیبدار باید با بهره گیری از اصول کاشت نهال و کوددهی نهال با استفاده از کودهای آلی و شیمیایی بر اساس آنالیز آزمون خاک، ضدعفونی نهال های خریداری شده قبل از کاشت، سرزنی نهال های کاشته شده، انجام آبیاری بعد از کاشت نهال و نحوه انجام اصولی هرس درختان کاشته شده در سنوات گذشته توجه کنند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.