پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

شعر: آبادی عشق ( سروده امیرحمزه خلیلی واوسری )

شعر « آبادی عشق » در وصف رشادت ها و جانبازی های شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی است که به قلم امیر حمزه خلیلی واوسری، شاعر توانای بخش چهاردانگه سروده شده است.

0

 

Amir-khaliliدیر سالیست که مردم شش روستای بالاده، واوسرنو، میرافضل واوسر، قلعه، پایین ده و تیله بن ( منطقه دوسرشمار ) در جنوبی ترین نقطه استان مازندران، تابستان‌ها به کوه می روند. نه برای کوهنوردی که غذای جسم است، برای دل‌نوردی می‌روند که تقویت روح است. این رسم ریشه در تابستان ۱۳۶۲ دارد که چند تن از جوانان برای ماندگاری یاد و نام همسنگران شهید خویش یادواره برپا کردند. اگرچه بانیان آن مراسم در سال های بعد به خیل یاران سفر کرده خویش پیوستند؛ امّا جوانان سه دهه مختلف در طول ۳۰ سال پس از آن؛ این سنت دینی و ملی را که به تعبیر « رسول علینژاد »؛ سردار شهید منطقه «نهضت عاشورایی» بود؛ ادامه دادند. 

 

شعر « آبادی عشق » در وصف رشادت ها و جانبازی های شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی است که به قلم امیر حمزه خلیلی واوسری، شاعر توانای بخش چهاردانگه سروده شده است. آقای امیر حمزه خلیلی برادر شهید بزرگوار علی خلیلی واوسری از شهدای گرانقدر روستای واوسرنو از توابع منطقه ی دوسرشمار، دهستان چهاردانگه بخش چهاردانگه می باشد.

 

shohada

 

« آبـــادی عشــــق »

دوبـــــــاره بـــــــزم گل در وادی عشق

بپـــــا شـــد بــــــاز در آبــــــادی عشق

 

دوبـــاره بــــــزم آنــــــانــی کــــه دادند

جهـــــان و جـــــان پــــی آزادی عشق

 

جــــوانـــانی کــــه در اوصــــــاف آنـــان

فــراوان گفـتــه شد همــــزادی عشق

 

شقایــق‌هـــــای دشت و کـوه و صحرا

کبــــــوتــرهـــــای در صیــــادی عشق

 

چــــــو عـــارف‌هــــای نامی برگزیـــدند

طــــریــق ظاهــــــراً الحـــــادی عشق

 

به جــــــای رخت دامـــــادی گــرفتنــد

کفــــتن از حجـــــله دامـــــادی عشق

 

به جـــــای نقل و شیرینــــی خریدنــد

صفــــــای ترکـــش از قنــــادی عشق

 

قلم مرمی و دفتــــر خــــاک سنـــــگر

مقـــالــــه‌هایشــان نقــــــادی عشق

 

بـــرای نســــل فـــردا نامشـــان شد

سنـــد در دفتـــــر اسنـــــادی عشق

 

لبــــاس خــاکـــــی سنگـــرنشینـــان

مقـدس خــرقــــه استـــــادی عشق

 

وصیت‌نامــــه‌های ســــــاده‌شان بود

کتــــاب کامــــــل ارشـــــادی عشق

 

رد قنّاســـــه بــــــر پیشــــانــی‌شان

سعــــادت‌نــامـــه امـــــدادی عشق

 

پلاک و استــخـــوان و ذرّه‌ای خــــاک

بجا ماند از قــد شمشــــادی عشق

 

شب حمـــله شب مـــوعودشان بود

شلمــــچه نقطه میعــــــادی عشق

 

قصیـــــده با غــــزل فــــــرقی ندارد

به شرح مرگ استشــهادی عشق

 

چه شیرین می‌شود در بیستون‌هـا

ســـرود قصـــــه فرهــــادی عشق

 

شاعر : امیرحمزه خلیلی واوسری – نقل از وبلاگ شاعر

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.