پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

روحیه بسیجی، ابر واکسن امراض جامعه ایرانی

امروز بهترین نسخه برای برون رفت از مسائل جامعه نیز بسط همین روحیه و بازگشتن به خویشتن انقلاب و روحیه بسیجی می‌باشد.

0

پایگاه خبری چهاردانگه نیوز: نهاد انقلابی و مردمی بسیج اگرچه در پنجم آذر ۵۸ توسط معمار کبیر انقلاب تاسیس شد اما گذشت زمان نشان که بسیج صرفا یک نهاد در یک مقطع زمانی نبوده است و بیش از آنکه یک نهاد باشد یک خصلت و روحیه می‌باشد.

روح حاکم بر بسیج سبب شد، بسیجیان محدود به جغرافیا و زمان و حتی موضوع‌های خاص نباشند، لذا هرجا که نیاز به حضور مردمی بود بسیجیان حضور یافتند از مبارزه با گروهک‌های اوایل انقلاب تا ایستادگی در مقابل صدام و بعدها ورود به مسئله سازندگی و تشکیل سپاه دانش و سپاه بهداشت در دورترین و محروم‌ترین نقاط کشور.

روحیه بسیجی ترجمان واقعی مسئولیت اجتماعی و فعالیت داوطلبانه است.

در سال‌های اخیر نیز همزمان با تحریم‌های اقتصادی تشکیل هسته‌های کارآفرینی و مشاغل خانگی و قرار گرفتن در کنار جبهه سلامت توانست بسیج را الگوی تمام عیار برای شهروند مسئول قرار دهد.

ما در گفتمان مادرانگی به سهم خود سعی نمودیم روحیه بسیجی را در حوزه اجتماعی تکثیر نماییم و مخصوصا در طی پنج سال اخیر در همکاری با نهادهای انقلابی و نیروهای داوطلب در قالب خیریه همت عالی مازندران سفیرانی شایسته برای تفکر بسیجی باشیم هرچند معتقدیم این حرکت توقف و نقطه پایانی ندارد.

بی‌شک خصلت بسیجی و دور بودن از کلیشه‌ها و بروکراسی و اقدامات جهادی در خدمت به مردم می‌تواند رضایت اجتماعی را به وجود آورده و انقلاب و کشور را بیمه نماید.

امروز مهمترین عامل در ایجاد رضایت اجتماعی و عبور از چالش‌ها احیا و ادامه‌ی روحیه بسیجی و بسط آن به همه شئون جامعه است.

برای بسیجان واقعی کل یوم “پنجم آذر” و کل ارض “مرزهای منافع ملی انقلاب اسلامی” است.

لذا هر فرد در هر جایگاهی که می‌باشد، مادامی که بدون هیچ چشم داشت با ایثار و فداکاری خود را در مرکز و میدان چالش‌ها و در معرض مسائل و مشکلات قرار می‌دهد بسیجی است.

امروز بهترین نسخه برای برون رفت از مسائل جامعه نیز بسط همین روحیه و بازگشتن به خویشتن انقلاب و روحیه بسیجی می‌باشد.

*دکتر عالیه زمانی – عضو بسیج جامعه پزشکی مازندران و رئیس هیئت مدیره خیریه همت عالی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.