پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

« جلوه سیمای علی » شعری از خانم ام کلثوم عالیشاه

شعری در رثای حضرت علی (ع) که توسط خانم ام کلثوم عالیشاه، یکی از شاعران بخش چهاردانگه، سروده شده است را خدمت شما تقدیم می کنیم.

0

 

 

ali

با عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت امیرالمومنین، حضرت علی ابن ابی طالب (ع) و همینطور آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در شب های پر خیر و برکت قدر و استفاده بردن از این شب های عزیز، شعری در رثای حضرت علی (ع) که توسط خانم ام کلثوم عالیشاه، یکی از شاعران بخش چهاردانگه، سروده شده است را خدمت شما تقدیم می کنیم.

 

از خانم عالیشاه که با سعه صدر فراوان اجازه انتشار اشعارشان را برای اولین بار در پایگاه خبری چهاردانگه نیوز می دهند کمال تشکر و قدردانی را داریم.

 

 

 

ای خوش آن چشم بگرید به هوا خواه علی                سنگ بر سینـه زنـد از غم زهــرای علی

 

چشم پر خون کند از داغ حسین و حسنش               خانـه طفـــل یتیمـــی رود همــــراه علی

 

یک دمــی یـاد کنــد از سر گلگـــون شفــق                بشنـــود نالـه دل سوز ســر چـــاه علی

 

لحظه ای همـره او مسجـــد و محـــراب رود                بیند آن جلوه ی حق بر رخ سیمای علی

 

یـا به همـــراه علـی بر صــف پیکــار شــــود                تــا کـــه بینـد نفـــس همــت والای علی

 

مــن بـدان خــاک حســودم که بود بـر ره او                یا بدان پویه حســودم کـــه بود پای علی

 

نشـــود لال زبانــی کــه بگویــــد سخنـــش                زنده شد مرده از آن روح مسیحـای علی

 

نیست مامی که بزاید چو علی بر رخ خــاک               عالمی زیر و زبر گشتــــه بـه ایمـای علی

 

 ام کلثوم عالیشاه – آذرماه 1374

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.