پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

تجارت آب فرامرزی، یکی از راهبردها برای مقابله با بحران آب است

0

وی افزود: لبه تیز تیغ بحران آب متوجه کشورهای خشک و نیمه خشک است، فائو پیش بینی کرده تا سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۸ میلیارد نفر از جمعیت جهان با کمبود مطلق آب و دوسوم جمعیت نیز با نگرانی های کمبود آب مواجه خواهند بود.

رئیس اداره دیپلماسی آب وزارت امور خارجه تصریح کرد: در حال حاضر ۳۶ درصد منابع تجدید پذیر دنیا را در اختیار داریم و افزایش مصرف آب به دلیل رشد جمعیت، مصارف کشاورزی، شاخص پایین بهره وری آب از چالش ها است و ۹۷ درصد برداشت از آبهای سطحی انجام می شود که این امر خسارت غیرقابل جبرانی را وارد می کند.

وی افزود: در ایران دغدغه آب قدمت تاریخی دارد و همیشه با کمبود آب مواجه بودیم و پیشینیان همواره نسبت به مدیریت منابع آبی اقدام کرده اند.

کلانتری یادآور شد: در سیاستگذاری ها و اجرای پروژه به رعایت حق آبه محیط زیست توجه کافی نمی شود درحالی که باید به این راهبرد مهم در مدیریت منابع آب توجه شود.

وی افزود: وقتی انتقال آب با مشکلات اساسی مواجه است باید به انتقال بین حوزه ای تبدیل شود و باید با بحران آب از طریق کاهش فشار اقدام کرد.

رئیس اداره دیپلماسی وزارت امور خارجه کشور خاطرنشان کرد: تجارت آب فرامرزی به عنوان یکی از راهبردها برای مقابله با بحران آب است و  اگر این تجارت آب مجازی دو سویه باشد بهره کافی خواهیم برد.

وی افزود: تجارت آب مجازی بخشی از تجارت هوشمند است و باید به عنوان یک راهبرد در پروژه های زیربنایی مورد توجه قرار گیرد زیرا بهره وری متفاوت آب در کشورهای صادرکننده محصولات نشان می دهد که تجارت آب مجازی باید شکل هوشمندانه ای به خود گیرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.