پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

برگزاری عید اموات(قبرسر روز) در روستای ولویه علیاء چهاردانگه

عید مردگان (مِزار سَر) از جمله آئین روستائیان استان مازندران است که سالی یکبار بر سر مزار درگذشتگان برگزار می‌شود، روستائیان معتقدند برگزاری این آئین موجب خیر و برکت در زندگی آنهاست.

0

به گزارش تابناک مازندران، عید مردگان (مِزار سَر) از جمله آئین روستائیان استان مازندران است که سالی یکبار بر سر مزار درگذشتگان برگزار می‌شود، روستائیان معتقدند برگزاری این آئین موجب خیر و برکت در زندگی آنهاست.

برگزاری عید اموات(قبرسر روز) در روستای ولویه علیاء شهرستان ساری/ گزارش تصویری

 

مردم روستای ولویه از توابع چهاردانگه یک روز در فصل بهار را انتخاب کرده و تمام مردم روستا حتی کسانی که مهاجرت کرده‌اند با گل و شیرینی و مواد غذایی نزد مردگان خود در مزار و امامزاده روستا می‌روند.

 

برگزاری عید اموات(قبرسر روز) در روستای ولویه علیاء شهرستان ساری/ گزارش تصویری

 

 

برگزاری عید اموات(قبرسر روز) در روستای ولویه علیاء شهرستان ساری/ گزارش تصویری

 

 

برگزاری عید اموات(قبرسر روز) در روستای ولویه علیاء شهرستان ساری/ گزارش تصویری

 

 

برگزاری عید اموات(قبرسر روز) در روستای ولویه علیاء شهرستان ساری/ گزارش تصویری

 

 

برگزاری عید اموات(قبرسر روز) در روستای ولویه علیاء شهرستان ساری/ گزارش تصویری

 

 

برگزاری عید اموات(قبرسر روز) در روستای ولویه علیاء شهرستان ساری/ گزارش تصویری

 

 

برگزاری عید اموات(قبرسر روز) در روستای ولویه علیاء شهرستان ساری/ گزارش تصویری

 

 

برگزاری عید اموات(قبرسر روز) در روستای ولویه علیاء شهرستان ساری/ گزارش تصویری

 

 

برگزاری عید اموات(قبرسر روز) در روستای ولویه علیاء شهرستان ساری/ گزارش تصویری

 

 

برگزاری عید اموات(قبرسر روز) در روستای ولویه علیاء شهرستان ساری/ گزارش تصویری

 

 

برگزاری عید اموات(قبرسر روز) در روستای ولویه علیاء شهرستان ساری/ گزارش تصویری

 

 

برگزاری عید اموات(قبرسر روز) در روستای ولویه علیاء شهرستان ساری/ گزارش تصویری

 

 

برگزاری عید اموات(قبرسر روز) در روستای ولویه علیاء شهرستان ساری/ گزارش تصویری

 

 

برگزاری عید اموات(قبرسر روز) در روستای ولویه علیاء شهرستان ساری/ گزارش تصویری

 

 

برگزاری عید اموات(قبرسر روز) در روستای ولویه علیاء شهرستان ساری/ گزارش تصویری

 

 

برگزاری عید اموات(قبرسر روز) در روستای ولویه علیاء شهرستان ساری/ گزارش تصویری

 

 

برگزاری عید اموات(قبرسر روز) در روستای ولویه علیاء شهرستان ساری/ گزارش تصویری

 

خبر: الهام زارعی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.