پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

اتصال متروی تهران به شمال یکی از طرح‌های راهبردی کشور است

0

استاندار مازندران گفت: اتصال متروی تهران به شمال یکی از طرح های راهبردی کشور است.

به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از ایسنا، محمد اسلامی ‌در نشست با رئیس شورای شهر تهران در مورد متصل شدن متروی تهران به شمال اظهار کرد: یکی از الزامات و لوازم توسعه حمل و نقل و به ویژه حمل و نقل ترکیبی است، مازندران خودرو محور است؛  تراکم و ازدحام خودرو در چهارراه‌های مواصلاتی با باعث سنگین بودن طرح ترافیک و تردد می‌شود که اقتصاد استان را مختل کرده و وقت مردم را می‌گیرد.

وی افزود: به این ترتیب باید از سیستم خودرو محور خارج شد و در این راستا راه آهن بسیار حائز اهمیت است و با توجه به اینکه  تهران و مازندران حوزه نفوذ همدیگر شده‌اند و به خاطر این که  مردم نیاز به فرصتی برای استفاده از آب و هوای شمال دارند، در این راستا موضوع اتصال متروی تهران به شمال که یکی از طرح‌های راهبردی مازندران و کشور است، مطرح شد.

استاندار مازندران تصریح کرد: این پروژه بزرگ و عظیم باید وارد مطالعات عمیق و دقیق تری شود، امروز معاونت  زیرساخت وزارت راه و شهرسازی، راه آهن و سایر دستگاه‌ها متعهد شدند تا مطالعات دقیق ژئو فیزیک را برای تعیین دقیق مسیرانجام دهند و بر اساس آن این مهم را نهایی کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر این مطالعات به درستی انجام شود در زمان کمی نقشه های این پروژه آماده شده وسرمایه گذار تامین مالی آن را دنبال می کنیم و تا با قابلیت‌هایی که در راه آهن مازندران شناسایی شده، بتوانیم راه آهن را در استان مازندران گسترش دهیم، اگر تهران و راه آهن برقی مازندران بهم متصل شوند، با این اتصال مردم در سال‌های آینده می‌توانند این فرصت را داشته باشند که  با وجود این قطار در فاصله نیم ساعت خود را به شمال برسانند.

 ‌

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.