برپایی-مجمع-عمومی-انجمن-صنفی-راهنمایان-گردشگری-مازندران-در-آمل.jpg

برپایی مجمع عمومی انجمن صنفی راهنمایان گردشگری مازندران در آمل

ایسنا/مازندران معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران از برپایی مجمع عمومی انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری مازندران در آمل خبر داد. مهران حسنی شب گذشته در ...