۳۵۷۰۹۰۲.jpg

کارت منزلت سالمندان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارت منزلت سالمندان با هدف تکریم از منزلت سالمندان ونسل های طلایی جامعه بعدازظهر یکشنبه با حضور مسئولان در امل رونمایی شد. رئیس اداره بهزیستی شهرستان ...