پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

پروژه مهر

آموزش وپرورش چهاردانگه رتبه عالی استان در پروژه مهر 93

مسعودیان زاده رییس اداره آموزش و پرورش منطقه چهاردانگه گفت: بر اساس اعلام نتایج ستاد پروژه مهر اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران، اداره آموزش و پرورش منطقه چهاردانگه در اجرای برنامه های پروژه ی…