پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

معاون راه روستایی وزیر راه و شهرسازی

بازدید معاون وزیر راه و نماینده مردم ساری از منطقه نرماب

معاون وزیر راه جناب آقای میرشفیع و مهندس محمد دامادی نماینده مردم ساری و میاندرود صبح روز پنج شنبه (۲۲ آبان ۹۳) از شهرستان میاندرود بازدید کردند و بعد از ظهر همان روز از منطقه نرماب دوسر، بخش…

باید میزان مهاجرت از مناطق روستایی به شهرها را كاهش دهیم

سیدحسین میرشفیع، معاون راه روستایی وزیر راه و شهرسازی به همراه معاون عمرانی استاندار، مدیركل راه و شهرسازی استان و برخی مدیران استانی، پس از ديدار با استاندار، ضمن بازدید از پروژه های راه روستایی…