پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

محور ساری – کیاسر – دامغان

دکتر بابایی کارنامی: پیگیر گرفتن ردیف ملی برای محور ساری ـ کیاسر ـ دامغان هستیم

طرح چهاربانده کردن محور ساری ـ تاکام که در کاهش بار ترافیکی این محور از اهمیت بسزایی برخوردار بوده هنوز انجام نشده است. البته این پروژه امسال از پیشرفت خوبی برخوردار بوده ولی برای مدتی این پروژه…