۵۷۳۲۹۶۷۲.jpg

ضرورت توجه روسای شعب بانک بر نحوه عملکرد کارت‌خوان‌های فروشگاهی

مدیر امور استان‌های بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با اشاره به وضعیت دستگاه‌های کارت‌خوان، گفت: روسا و کارکنان شعب باید نسبت وضعیت کارکرد دستگاه‌های خودپرداز و کارت‌خوان‌های فروشگاهی ارائه شده آگاهی ...