پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

قم

استان دوم: ۱. قم ۲. کاشان ۳. تهران ۴. سمنان ۵. ساری ۶. گرگان / روزگاری نه چندان دور که تهران هم زیر…

استان دوم در اوایل دوران پهلوی با محوریت مازندران و به مرکزیت ساری شامل بخش های وسیعی از جغرافیای سرزمینی ایران می شد که بر اساس تشابهات فرهنگی و اسناد تاریخی شکل گرفته بود.