کمربندی-غربی-ساری-به-نام-سردار-شهید-سلیمانی-نامگذاری-شد.jpg

کمربندی غربی ساری به نام سردار شهید سلیمانی نامگذاری شد

علیجان شمشیربند روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این کمربندی که از سه راه جویبار به سمت میدان خزر است تاکنون نام خاصی نداشت و به ...