۵۷۵۵۱۱۵۲.jpg

ماده غذایی که چربی‌تان را پایین می‌آورد

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس با اشاره به اینکه قارچ‌ها سرشار از آهن هستند، گفت: تولید قارچ به دلیل نیاز نداشتن به فضای زیاد و کم هزینه بودن مقرون ...