اجرای-طرح-ملی-سینما-خاطره-در-روستاهای-محروم-تنکابن.jpg

اجرای طرح ملی سینما خاطره در روستاهای محروم تنکابن

جشنواره بین المللی فیلم های کودک و نوجوان با ۱۰ فیلم از ۳۰ مردادماه آغاز شد و تا سوم شهریور ماه ادامه دارد. مسئول سینما سیار شهرستان تنکابن روز پنجشنبه ...