omid-alishah

فیلم: گفتگوی صمیمانه هاشم بیک زاده با امید عالیشاه

مصاحبه هاشم بیک زاده با امید عالیشاه در برنامه فوتبال برتر پخش شده از شبکه سوم سیما