۵۷۷۴۶۰۰۹.jpg

شلیک به یک زن بی‌گناه در رسوایی بابل

زندان‌ها پر از آدم‌هایی است که باورشان نمی‌شود جرمشان قتل باشد. پرونده زندگی‌شان نشان می‌دهد که آزارشان به مورچه هم نرسیده اما یک روز و در یک لحظه دست به ...