تشدید-فرسایش-خاک-کشاورزی-مازندران-با-تغییرات-اقلیمی.jpg

تشدید فرسایش خاک کشاورزی مازندران با تغییرات اقلیمی

مازندران با داشتن ۴۶۰ هزار هکتار زمین کشاورزی و باغی و تولید سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول در ۷۲ نوع، نقش محوری در امنیت غذایی کشور دارد. برنج ، محصولات ...
برنامه-بهبود-و-اصلاح-خاک-در-برنامه-ششم-محقق-نشد.jpg

برنامه بهبود و اصلاح خاک در برنامه ششم محقق نشد

علیرضا  پرستار روز دوشنبه در همایش گرامیداشت روز جهانی خاک در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری عدم تحقق این برنامه را با توجه به وضعیت ماده آلی خاک ...