خوره-مانور-اشرافیگری-بر-زندگی-مشترک-در-مازندران.jpg

خوره مانور اشرافیگری بر زندگی مشترک در مازندران

مهدی محمدی در نشست تخصصی نگاهی به مقوله طلاق در مازندران که در آمل برگزار شد، گفت : متاسفانه زندگی نمایشی در مازندران و به خصوص در شهرهای پر مصرف ...