IMG_7010

رسمی: تایید صلاحیت علی بابایی کارنامی از سوی شورای نگهبان برای انتخابات مجلس

به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، پس از اعلام شورای نگهبان در ارتباط با عدم احراز صلاحیت علی بابایی کارنامی از کاندیداهای چهاردانگه ای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه ساری و ...