پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

سازمان مدیریت بحران

استانداری هیچ برنامه‌ای در حوزه پیش‌بینی و پیشگیری نداردیک کارشناس مدیریت بحران گفت: استانداری مازندران هیچ برنامه‌ای در حوزه پیش‌بینی و پیشگیری مدیریت بحران نداشته و همین امر علت اصلی وقوع مجدد سیل در غرب استان است.
رستم زوردی در گفت‌وگو با ایسنا، از موضوع نظارت مستقیم و رعایت نکردن آن سخن گفت و


دستور پاکسازی معابر، آبراهه‌ها و زیرگذرها قبل از شروع بارش


رئیس سازمان مدیریت بحران کشور آخرین وضعیت شش استان اصفهان، خراسان شمالی، گلستان، گیلان، مازندران و یزد را که تحت تاثیر بارش‌های سیل آسا قرار گرفته‌اند، تشریح کرد.
اسماعیل نجار در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره گفت: با فرارسیدن فصل پاییز