پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

سادات هزار جریب

معرفی کتاب، سادات هزار جریب، سلسه ای شیعی در شرق مازندران

پایگاه خبری چهاردانگه: سادات هزار جريب سلسله اي شيعي در شرق مازندران اثری از سيد محمد عمادي حائري رساله اي است در باره سلسله عمادي که در منطقه هزار جريب واقع در ميان سمنان و طبرستان در قرن هشتم و نهم…