پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

زنده یاد حسین امینی کیاسری

شعر: پیشکش به روانِ پاک زنده یاد حسین امینی کیاسری

پیشکش به روانِ پاک زنده یاد حسین امینی کیاسری، آموزگاری که همه را دوست می داشت و همه او را دوست می داشتند. او سرانجام در هنگام باز گشت از کار کشاورزی، در نهم اسفند ماه 1392، خورشید جانش در اثر…

دو قطعه شعر در وصف معلم دلسوز، زنده یاد حسین امینی کیاسری

پس از انتشار اطلاعیه سالگرد درگذشت آن معلم دلسوز و نظرات محبت آمیز و قدرشناسانه ی شما عزیزان نسبت به ایشان، آقای محمدرضا مردانی کیاسری لطف کره و دو قطعه شعر از دو تن از دانش آموزان آن مرحوم که در وصف…