پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

زمین خواری

تخریب سازه‌های بتونی غیر مجاز و آزاد سازی سواحل شهرستان نور

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ساری اعلام کرد: براساس دستور دادستان محترم پیرو اخطار شفاهی دوم اردیبهشت ماه و برداشت سازه‌های متحرک مورخ پنجم اردیبهشت در خصوص…

آزاد سازی اراضی ملی در منطقه بندپی شرقی شهرستان بابل

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ساری اعلام کرد: بر اساس وظیفه ذاتی نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی انجام یک فقره تبصره ذیل ماده ۵۵ به مساحت تقریبی ۷ هزار متر مربع از ید…

رفع تصرف و خلع ید ۱۰۲۹۷ مترمربع اراضی ملی در شهرستان ساری

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ساری اعلام کرد: در راستای حفاظت و صیانت از انفال، با اجرای حکم قضایی، اراضی ملی به مساحت تقریبی ۱۰۲۹۷ مترمربع واقع در مراتع ترکاچال…

رفع تصرف ۴ هزار مترمربع از اراضی ملی سوادکوه

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ساری اعلام کرد: در راستا حفاظت از منابع ملی و حفظ حقوق بیت المال اجرای دو مورد تبصره ذیل ماده ۵۵ ق ح ب در منطقه سوادرودبار (لاکوم) به…

رفع تصرف از اراضی ملی در شهرستان قائم شهر

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ساری اعلام کرد: در راستای اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی، یگان حفاظت، مامورین بخش بیشه سر و نیرو‌های…

رفع تصرف ۴ هزار و ۹۲ مترمربع از اراضی ملی سوادکوه

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ساری اعلام کرد: در راستای حفظ حقوق بیت المال و اراضی منابع طبیعی یک مورد عرصه مطابق تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از…