پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

روستاي كسوت

فيلم: گزارش تلويزيوني از وضعيت كشت زعفران در چهادانگه

با انتشار گزارش باشگاه خبرنگاران مازندران، در ارتباط با كشت زعفران در چهادانگه و به ويژه در روستاي كسوت ( لينك خبر )، اينبار گزارش تلويزيوني كه از شبكه ي تلويزيوني استاني مازندران ( تبرستان ) پخش شد و…