پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

روزنامه

مات و مبهوت گرانی کاغذ!

هر خبرنگاری جایی به اسم پاتوق دارد، پاتوق من دکه روزنامه فروشی یکی از همکاران است که آنجا را به نام کیوسک تمام خبرنگاران شهر می‌شناسند. کیوسک غالباً صبح‌ها دایر بوده و چون در محل مناسبی از شهر واقع…