پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

دولت الکترونیک

چکش‌کاری تکه‌های گمشده پنجره واحد سرمایه‌گذاری مازندرانپنجره واحد سرمایه گذاری یکی از برنامه های دولت تدبیر و امید است که با هدف کاهش روند دریافت مجوز و حذف بوروکراسی های زائد اداری، هدفمند کردن سرمایه گذاری و تسهیل در توسعه اقتصادی آغاز شد. سرمایه گذاری که به دلیل فقدان وجود پنجره واحد و


سامانه مدیریت بدهی‌ها در شبکه دولت مازندران فعال شدبه گزارش روابط عمومی استانداری مازندران، ابوذر قربانی راه اندازی این سامانه را همسو با اجرای احکام، بندها و تبصره های قانون بودجه سال ۹۸ و تصویب نامه هیات وزیران مبنی بر صدور اسناد تسویه خزانه از طریق سامانه الکترونیکی معرفی کرد. وی گفت که


اخذ کپی مدارک هویتی در دستگاه‌های اجرایی مازندران حذف شدحذف کپی مدارک هویتی شامل کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی در دستگاههای اجرایی مصوبه وزارت کشور است که بتازگی با تصویب در جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، برای بانک ها و موسسات مالی هم لازم الاجرا شد.


استقبال ۸۳ درصدی مشترکین برق مازندران از حذف قبض کاغذیاستان مازندران دو شرکت توزیع برق دارد که یکی از گلوگاه تا انتهای غربی شهرستان آمل را پوشش می دهد و به نام شرکت توزیع برق مازندران شناخته می شود و دیگری شرکت توزیع برق منطقه نوشهر است که مناطق غربی استان را تحت پوشش دارد. شرکت توزیع برق