پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

تغییر کاربری اراضی

آب، برق و گاز شهرک غیرمجاز در آمل قطع شد روستای زارونده در منطقه جنگلی و خوش اب وهوای بالاخیابان لیتکوه، دهستانی از توابع بخش امامزاده عبدالله شهرستان آمل قرار دارد. سید حسین اسلامی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا  افزود: به رغم این که این شهرک طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ در


اقدام داوطلبانه کشاورز بابلی با تخریب بنای غیرمجازبر اساس آمارهای رسمی تا ۷۰ درصد وسعت استان مازندران را عرصه های طبیعی ملی در قالب سواحل دریای خزر ، جنگل و مرتع تشکیل می دهد و همین گستردگی عرصه ملی سبب تجاوز و تصرف آن و تغییر کاربری های غیرقانونی زمین های کشاورزی شده است. اینکه یک مورد


دور زدن قانون، میراث تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی در مازندرانمحمد قلی نژاد روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ساری گفت که بخش زیادی از زمین های کشاورزی این منطقه در گذشته به صورت غیرقانونی به عنوان اقامتگاه خوش نشینی تغییر کاربری یافت و امروز این توقع پیگیری می شود که به این ساخت و سازهای


بیش از ۲۰۰ هزار مترمربع زمین کشاورزی در کلاردشت به چرخه تولید بازگشتمرید جعفر صالحی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : این میزان اراضی از مدت ها قبل توسط افراد فرصت طلب قطعه بندی و حصارکشی شده بود و کشاورزی در آنها انجام نمی شد که برابر قانون با همکاری و گزارش دهی  گروه های گشت حفاظت از اراضی