پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

بازي هاي بومي محلي

برگزاری جشنواره حرکت و برکت با حضور بانوان چهاردانگه اي در ساري

جشنواره حرکت و برکت در تاریخ 29 شهريور 1393 در سالن سید رسول حسینی ساري با حضور آقای روحی ریاست محترم ورزش های بومی شهرستان ساری ، مهندس نقیبی ، چندتن از مسئولان ورزش های بومی محلی و دوتن از هنرپیشه…