پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

انجمن فرهنگی سادوا

دومین جشنواره هلی ترشی مارندران در بالاده برگزار می شود

عین اله آزموده مدیر انجمن فرهنگی سادوا و دبیر دومین جشنواره هَلی تِرشی (پختن رب آلوچه‌جنگلی) بالاده در گفت و گوی اختصاصی با پایگاه خبری چهاردانگه اعلام کرد که این جشنواره با برنامه ریزی و مدیریت انجمن…