پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

اعتراض مردم آقمشهد

 تجمع اهالی “آقمشهد” و اعتراض به وقف ۵۶۰۰ هکتار از جنگل های هیرکانی

پایگاه خبری چهاردانگه نیوز:  تجمع اهالی “آقمشهد” و اعتراض به وقف ۵۶۰۰ هکتار از جنگل های هیرکانی مردم روستای آقمشهد ساری در اعتراض به وقف ۵۶۰۰ هکتار از جنگل های اطراف روستا، تجمع اعتراضی برپا کردند…