پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

آبله کوبی

تصویر رنگی شده آبله کوبی دانش آموزان دبستان انوری کیاسر- ۱۳۳۵

پایگاه خبری چهاردانگه: یکی از عکس های بسیار ارزشمند و رنگی شده در آلبوم شخصی استاد مهدی محمد نژاد آبله کوبی دانش آموزان دبستان انوری کیاسر در سال ۱۳۳۵ می باشد. سال ۱۲۶۴ قمرى، نخستین برنامه‌ى دولت…

آبله کوبی دانش آموزان دبستان انوری کیاسر- 1335

پایگاه خبری چهاردانگه: یکی از عکس های بسیار ازشمند در البوم شخصی استاد مهدی محمد نژاد آبله کوبی دانش آموزان دبستان انوری کیاسر در سال 1335 می باشد. سال ۱۲۶۴ قمرى، نخستین برنامه‌ى دولت ایران براى…