پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

آبفار

برای اتمام پروژه آبرسانی خالخیل-کرسام 280 میلیون اعتبار نیاز است

مدیر عامل آبفار: مجتمع آبرسانی خالخیل-کرسام از پروژه های در دست اجرابوده که تاکنون 570 میلیون تومان اعتبار برای آن هزینه شده و برای اتمام این پروژه بیش از 280 میلیون تومان اعتبار دیگر نیاز است.

شرکت آبفار استان نگران آبرسانی به منطقه پشتکوه است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران با بیان اینکه تاکنون اقدامات مناسبی برای برطرف کردن مشکل آبرسانی منطقه پشتکوه چهاردانگه ساری صورت گرفت، تصریح کرد: در حال حاضر شرکت آبفار استان نگران آبرسانی به منطقه پشتکوه در بخش چهاردانگه ساری…