پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

موفقیت‌ها و درد دل های یک ناشنوای چهاردانگه‌ای

سی ام سپتامبر( هشتم مهر) هر سال، «روز جهانی ناشنوایان» نام گذاری شده است.هدف از این نام گذاری، ارتقای فرهنگ ارتباط با ناشنوایان، دانسته هایی از زبان اشاره و آگاهی سیاست مداران و همچنین عموم مردم از مشکلاتی است که این قشر با آن رو به رو هستند.

0

سی ام سپتامبر( هشتم مهر) هر سال، «روز جهانی ناشنوایان» نام گذاری شده است.هدف از این نام گذاری، ارتقای فرهنگ ارتباط با ناشنوایان، دانسته هایی از زبان اشاره و آگاهی سیاست مداران و همچنین عموم مردم از مشکلاتی است که این قشر با آن رو به رو هستند.

به مناسب روز جهانی ناشنوایان  پایگاه خبری چهاردانگه نیوز با زینب تقوی اهل روستای کوات، جوان ناشنوای موفق چهاردانگه‌ای گفتگوای انجام داد .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.