پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

گيلاس

زمينه هاي توسعه بخش چهاردانگه ( بخش هفتم/ باغداري)

در سال هاي اخير شاهد باغداري علمي در منطقه مي باشيم و شاهد باغ هاي گردو، سيب ، گيلاس و.. مي باشيم. بيش از 1200 هكتار از زمين هاي منطقه به باغ درختان سياه ريشه تبديل شده است. اكنون سيب منطقه شهرت ملي…