IMG_1439

گزارش تصویری از گله کل و بز منطقه حفاظت شده پرور

اختصاصی پایگاه خبری چهاردانگه: یکی از مناطق حفاظت شده بسیار غنی حیاط وحش در ایران منطقه حفاظت شده پرور می باشد. منطقه حفاظت شده پرور  به لحاظ قرار گرفتن در ...