آفتی-به-نام-خرده-مالکیتی-در-صادرات-برنج-مازندران.jpg

آفتی به نام “خرده مالکیتی” در صادرات برنج مازندران

یک کارشناس اقتصاد کشاورزی گفت: در شرایط کنونی و با زمین های کشت کوچک نمی توان صادرات خوبی داشت بلکه باید فراتر از این ها گام برداشت و اتحادیه ای ...
۵۷۶۱۸۱۴۵.jpg

آغاز کشت زودهنگام برنج به دلیل بحران آب در مازندران

رحمان عرفانی دکترای زراعت در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: امسال با توجه به بحث بحران آبی که در پیش داریم و با توجه به نگاهی که طی ...