به-کدام-کشورها-دریایی-می‌توان-سفر-کرد؟.jpg

به کدام کشورها “دریایی” می‌توان سفر کرد؟

ایران با ۱۲ کشور مرز آبی یا دریایی دارد اما فقط به دو کشور امارات و کویت می‌توان با کشتی سفر کرد. ایران از طریق دریای خزر، خلیج فارس و ...