mazandaran (4)

خدایا به داد بهار زندگی این مردم برس

پایگاه خبری چهاردانگه نیوز: کبری الندانی یکی از کاربران پایگاه خبری چهاردانگه نیوز، دلنوشته ای برای مظلومیت مازندران در این روزهای حساس که ویروس کرونا در سطح استان همه گیر ...