۱۳۹۵۰۹۲۰۰۰۰۶۶۷_test_photoh

برق بزرگ‌ترین واحد تولیدی مازندران قطع شد

توسط شرکت برق منطقه‌ای مازندران، برق شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران قطع شده است.
golpayegani

ممنوعیت بهره‌برداری از جنگل‌های شمال کار‌شناسی شده نیست!

مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران با تاکید بر اینکه بهترین و غنی‌ترین جنگل‌های شمال کشور به ویژه مازندران در محدوده شرکت چوب وکاغذ مازندران قرار دارد، افزود: بر این اساس جنگل‌های چوب و کاغذ نه تنها دچار تخریب نشده‌اند بلکه از تراکم بیش از حد درختان در این مناطق رنج می‌برد و این مسئله به همراه دیرزیستی و کهنسالی درختان برخی مناطق تابعه به معظلی اساسی تبدیل شده است.