پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

پمپ آب

توصیه های پیشگیرانه پلیس برای پیشگیری از سرقت ادوات کشاورزی

در راستاي ارتقا امنیت اجتماعی و مشارکت شهروندان در برقراری آن و پیشگیری از سرقت ادوات کشاورزی در فصل کشت پلیس پیشگیری استان به شهروندان توصیه کرد: در صورت استفاده از پمپ آب در زمین های کشاورزی از…