پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

وداع با شهدای غواص

دلنوشته شهدای غواص: تُنگ تَنگ

  به نام وجود لایزال الهی که مهرش همواره گسترده و لطفش همیشگی و جاریست. خدای جمیل که زیبایی وجودش را در روح انسان دمید تا خلقت برتر شکل گیرد و انسان مظهر خدای بزرگ که از اوست و یقیناً به سویش باز خواهد گشت. سخن از شهید که می شود، جنبش…