پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

موسسه ژئو فيزيك دانشگاه تهران

وقوع زلزله ای به بزرگی 2.5 ریشتر در بخش چهاردانگه

به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران، زلزله ای به بزرگی 2.5 در مقیاس ریشتر بخش چهاردانگه در شهرستان ساری را لرزاند. بامداد امروز سه شنبه 21 خرداد ماه 1398 در ساعت 1:37:21زمین لرزه ای به بزرگی 2.5 در…

وقوع زلزله ای به بزرگی۳.۱ ریشتر در بخش چهاردانگه

به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران، زلزله ای به بزرگی ۳.۱ در مقیاس ریشتر بخش چهاردانگه در شهرستان ساری را لرزاند. صبح امروز پنجشنبه 8 آذرماه ۱۳۹۷ در ساعت ۰5:19:12 زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۱ دهم در مقیاس…