پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

موسسه ژئو فيزيك دانشگاه تهران

وقوع زلزله ای به بزرگی 2.5 ریشتر در بخش چهاردانگه

به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران، زلزله ای به بزرگی 2.5 در مقیاس ریشتر بخش چهاردانگه در شهرستان ساری را لرزاند. بامداد امروز سه شنبه 21 خرداد ماه 1398 در ساعت…

وقوع زلزله ای به بزرگی۳.۱ ریشتر در بخش چهاردانگه

به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران، زلزله ای به بزرگی ۳.۱ در مقیاس ریشتر بخش چهاردانگه در شهرستان ساری را لرزاند. صبح امروز پنجشنبه 8 آذرماه ۱۳۹۷ در ساعت ۰5:19:12…