پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

موزه چهاردانگه

پیگیر احداث موزه میراث فرهنگی در چهاردانگه هستیم

  اختصاصی چهاردانگه نیوز، بعد از کشف گورهای دخمه ای در وستمین چهاردانگه ، گفتگوی کوتاهی با بخشدار چهاردانگه  در باره این سایت تاریخی و مهم در مکان همین سایت از ایشان انجام دادیم که در ادامه می آید: چهاردانگه نیوز، آقای بخشدار شما چگونه…

در صورت وجود فضای مناسب موزه چهاردانگه دایر می شود

  گزارش اختصاصی چهاردانگه نیوز ، چندی است که اجرای خط انتقال گاز سمنان به مازندران در جریان عملیات حفاری برای خط انتقال گاز، با کشف آثار ارزشمندی در چهاردانگه وارد فاز جدیدی شده است که از جمله آثار باستانی ارزشنمد کشف شده، تپه تاریخی ترکام…