پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري
مرور برچسب

محيط بان

سفري به دنياي حيوانات! – فيلم كوتاه مستند از حيات وحش چهاردانگه

پايگاه خبري چهاردانگه نيوز با كسب اجازه از آقاي عليپور و با استفاده از تصاوير ايشان كليپي مستند از حيات وحش چهاردانگه، براي اولين بار تهيه كرده و خدمت شما كاربران و همراهان اين پايگاه خبري تقديم مي كند. اميدورايم تا شكارچيان غير مجاز اسلحه…